กิจกรรม


ผลการประกวดผลงานวิจัย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 27มีนาคม 2557
สถานฝึกอบรม ห้อง Lotus ชื่อเรื่อง แพทย์ประจำบ้าน รางวัล
มศว. 1-2 Comparative study on the effectiveness of talcum powder and zinc oxide cream for the prevention of irritant diaper dermatitis พญ. ศิริลักษณ์ อรุณจิตต์ ผลงานวิจัยดีเด่น
ศิริราช 1-2 Facial sebum secretion and facial skin type in tropical Asian population พญ. กมลวรรณ พงศ์ปริตร นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
จุฬา 3-4 The efficacy of fractional erbium laser in treating alopecia areata: A randomized controlled trial พญ. ปิยาภัค ซีโฮ่ ผลงานวิจัยดีเด่น
ศิริราช 3-4 A pilot study of scalp micropigmentation tattoo for treatment of female androgenetic alopecia พญ. กมลวรรณ พงศ์ปริตร นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

วันศุกร์ที่ 28มีนาคม 2557
สถานฝึกอบรม ห้อง Lotus ชื่อเรื่อง แพทย์ประจำบ้าน รางวัล
จุฬา 1-2 Split-face comparison of fractional photothermolysis 1550-nm Erbium fiber laser and nonablative 1064-nm Nd:YAG laser for the treatment of enlarged facial pores พญ. รชพร รุ่งตระกูลชัย ผลงานวิจัยดีเด่น
รามาธิบดี 1-2 Comparison of Q-switched Nd:YAG laser and fractional carbon dioxide laser for the treatment of solar lentigines in Asians พญ. วิกานดา พันธ์มณี นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
ศิริราช 3-4 Preventive effects of sunscreen with anti-inflammatory and anti-oxidant properties to UVA and UVB exposure: A histological study พญ. อังคณา สถาวรวงศ์ ผลงานวิจัยดีเด่น
พระมงกุฎ 3-4 Discrepancy result in diagnosis of diabetes mellitus by fasting plasma glucose and 75-gram oral glucose tolerance test in psoriatic patients พญ. อลิสา ทั่งตระกูล นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม