กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่13 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

...........................................


Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม