กิจกรรม

รูปภาพ


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่
ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
16 ธันวาคม 2560

Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม