กิจกรรม

ขอเรียนเชิญสมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

วันเดินทาง 15 ธ.ค. 2560 วันทำงาน 16 ธ.ค. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
email: contact@dst.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จำนวนจำกัด)
***เต็มจำนวนแล้ว***

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม