กิจกรรม

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกของสมาคมฯ
ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม