กิจกรรม

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกของสมาคมฯ
ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
email: contact@dst.or.th หรือโทร. 081-925-8790 คุณสุรีย์พร


(รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จำนวนจำกัด)

***
เต็มจำนวนแล้ว ***

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม