กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่
วันที่ 24 มกราคม 2561
ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ออกตรวจ เวลา 09:30-12:30 น.
บรรยายให้ความรู้ เวลา 13:30-15:30 น.Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม