ข่าวสำหรับแพทย์

Ten Facts in Dermatology รพ.ศิริราช
9-11 มกราคม 2562

ฝ่ายการศึกษา ภาควิชาตจวิทยา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-419-4337, 063-865-1191 E-mail : dermatologyconference@gmail.com
ID Line : sirirajdermatology

click

Share: