ข่าวสำหรับแพทย์

DSAC 2019 สถาบันโรคผิวหนัง
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม Cenntury Park

ลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติมที่
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง โทร. 095-372-8294
หรือทาง email : diplomacourse@gmail.com
Share: