ข่าวสำหรับแพทย์

สนใจสมัครขอรับทุน
The 2019 Annual Meeting of the American Academy of Dermatology,

March 1-5, 2019 in Washington DC.
ประเภท ทุน AAD (Poster)จำนวน 2 ทุน
Strauss and Katz World Congress Fund Scholarship

สมาชิกสามัญท่านใดสนใจขอรับทุน โปรดแจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ
โทร. 0-2716-6857, 081-925-8790 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน AAD (Poster)
1. International scholarship program for developing countries ให้โดย The World Congress Fund Review Task Force of the American Academy of Dermatology.
Applicants สำหรับ scholarship award เพื่อ The 2019 Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, March 1-5, 2019 in Washington DC.

Award

The scholarship includes a stipend ranging from $1,500 to $2,000 USD based on travel costs to the United States, complimentary registration for the meeting, admission to one ticketed half-day course, an invitation to attend the International Scholarship Recipient Reception and Dinner, as well as the International Member Reception. Poster abstracts will be displayed electronically at the meeting and featured in the World Congress Fund Poster Abstract Book.
2. ต้องจบวุฒิบัตรสาขาตจวิทยา ไม่เกิน 3 ปี และต้องส่งCV และ ABSTRACT ภาษาอังกฤษ
มาที่ E-mail: contact@dst.or.th เพื่อทำการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
3. จะต้องเตรียมเรื่อง 1 เรื่อง เพื่อพูด ใน AAD Highlight 2019 เดือน พฤษภาคม 2562 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

***สิทธิ์การตัดสินและจำนวนทุนที่จะได้อยู่ในดุลยพินิจของ AAD เท่านั้น สมาคมฯ
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกในเบื้องต้น และ endorse. ตามระเบียบที่มีใน www.aad.orgStrauss and Katz World Congress Fund Scholarship

Dear Colleagues:

On behalf of the International Affairs Committee of the American Academy of
Dermatology (AAD), it is my pleasure to invite your society to participate
in the *2019 AAD Annual Meeting Registration Scholarship *program by
nominating two qualified candidates. Over eight hundred scholarships have
been awarded since 2006 to dermatologists from eighty-five countries.
Offered to dermatologists from countries outside the United States and
Canada, scholarship recipients receive:

- Waiver of the non-member registration fee for the 2019 AAD Annual
Meeting February 28 – March 5, 2019 in Washington DC
- Admission to one ticketed half-day course
- Invitation to attend the International Scholarship Reception and
Dinner with AAD leadership on February 28, 2019
- Invitation to attend the International Member Reception on March 1, 2019

*We ask that officers of dermatologic societies complete a nomination form
for each of your nominees at* https://aad.secure-platform.
com/a/solicitations/home/33, an automatic email will be generated and sent
to your candidate. All applications and nominations must be submitted
through the AAD website to be considered (no emails). The criteria for
scholarship applicants is as follows:

- Must be a board-certified dermatologist
- Nominated by their *national *dermatologic society
- Attach a signed and official letter of recommendation (PDF preferred
format) to online application. Only letters of recommendation from
recognized national dermatologic societies will be accepted – local
societies or foundations may not submit letters without an enclosed letter
from the national society
- Has not received an international scholarship from the AAD in the past

Applicants will be contacted in October regarding the status of their
applications. The deadline to submit applications and nominations for the
2019 meeting is *September 1, 2018. *Contact Kari Webb at kwebb@aad.org
with any further questions.

Sincerely,
Bruce H. Thiers, MD, FAAD
Chair, International Affairs Committee
Share: