ข่าวสำหรับแพทย์

การประชุมวิชาการประจำปี 2561
สมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
"Case-based Learning in Dermatological Practice"
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น3 โรงแรมเซ็นจููรีพาร์ค กรุงเทพฯ

-------

รายละเอียด
Share: