กิจกรรม

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกฯ

ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ออกตรวจ เวลา 09.00-12.00 น.

บรรยายให้ความรู้ เวลา 13.00-15.00 น.

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทาง email: contact@dst.or.th


(รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จำนวนจำกัด ปิดเมื่อครบจำนวน)

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม