ข่าวสำหรับแพทย์

สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รับสมัคร แพทย์ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
สัมภาษณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายละเอียด และ download ในสมัครที่ ramalaser.mahidol.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณณัฎฐณิชา
ธุรการผิวหนัง โทร.02-201-1211, 02-201-1141
email : skin1465@hotmail.com
Share: