ข่าวสำหรับแพทย์

สนใจสมัครขอรับทุน
2020 AAD Annual Meeting March 19 – March 24, 2020 in Denver,.
ประเภท ทุน AAD (Non-Poster) จำนวน 2 ทุน


สมาชิกท่านใดสนใจขอรับทุน โปรดแจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ โทร. 0-2716-6857, 0-2716-5256
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562


คุณสมบัติผู้ขอรับทุน AAD (Non-Poster) จำนวน 2 ทุน
 • ให้ทุนสำหรับ Young Dermatologists (สมาชิกสามัญ ที่ได้บอร์ด สาขาตจวิทยา แล้ว)
 • Waiver of the non-member registration fee for the 2020 AAD Annual Meeting March 19 – March 24, 2020 in Denver, Colorado
 • Admission to one ticketed half-day course
 • Invitation to attend the International Scholarship Reception and Dinner with AAD leadership on Thursday, March 19, 2020
 • Invitation to attend the International Member Reception on March 20, 2020
 • Applicants will be contacted in October, 2019 regarding the status of their applications. The deadline to submit applications
 • C.V. สั้น ๆ (1-2 หน้า) ของ nominated individuals ส่งมาที่ email: contact@dst.or.th
 • Deadline : 1 สิงหาคม 2562
……………………………………………

Dear Colleague:
On behalf of the International Affairs Committee of the American Academy of Dermatology (AAD), it is my pleasure to invite
your society to participate in the 2020 AAD Annual Meeting Registration Scholarship program by nominating two qualified
candidates. Offered to dermatologists from countries outside the United States and Canada, scholarship recipients receive:

 • Waiver of the non-member registration fee for the 2020 AAD Annual Meeting March 19 – March 24, 2020 in Denver,
Colorado
 • Admission to one ticketed half-day course
 • Invitation to attend the International Scholarship Reception and Dinner with AAD leadership on Thursday, March 19, 2020
 • Invitation to attend the International Member Reception on March 20, 2020

We ask that officers of dermatologic societies complete a nomination form for each of their nominees at
https://aad.secure-platform.com/a/solicitations/home/1067, an automatic email will be generated and sent to your candidate.
All applications and nominations must be submitted through this link to be considered (no emails). The criteria for scholarship
applicants is as follows:

 • Must be a board-certified dermatologist
 • Nominated by their National Dermatologic Society
 • Only two applicants per country
 • Have a letter of recommendation signed from an officer of a national dermatologic society (PDF format preferred) attached
to the online application. (If the country of residence does not have a national dermatological society, a letter of recommendation
from the applicant's immediate director will be accepted)
 • Has not received an international scholarship from the AAD in the past

Applicants will be contacted in October, 2019 regarding the status of their applications. The deadline to submit applications and
nominations for the 2020 meeting is September 1, 2019. Please contact Kari Webb at kwebb@aad.org if you have any questions.

Sincerely,
Bruce H. Thiers, MD, FAAD
Chair, International Affairs Committee
Share: