ข่าวสำหรับแพทย์

ประชุมวิชาการประจำปี 2562 (Dermatology practice UPDATE)
สมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง

ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครclick

Share: