กิจกรรมขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกฯ

ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี

ออกตรวจ เวลา 09:00-12:00 น.


ตรวจผู้ป่วยผิวหนังทั้งสิ้น 422 ราย

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม