กิจกรรม

16 พฤศจิกายน 2555
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ สถาบันโรคผิวหนัง
ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

Photo


Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม