กิจกรรม

15 กุมภาพันธ์ 2556
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ สถาบันโรคผิวหนัง
ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ โรงเรียนเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

Photo

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม