กิจกรรม

10 พฤษภาคม 2556

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ สถาบันโรคผิวหนัง
ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

รายชื่อแพทย์อาสา
1. นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
สถาบันโรคผิวหนัง
2. นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
3. พญ.วีรนุช โพธิ์ทอง
สถาบันโรคผิวหนัง
4.พญ.เกวลิน พุทธบริวาร
รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
5. พญ.นัทจิรา จียาศักดิ์
รพ.ชลประทาน

Photo

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม