กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
----------------------------------------------------

รายชื่อแพทย์อาสา
1. พญ. วิญญารัตน์ ตันศิริ
2. นพ. โกวิท คำภีรภาพ
3. พญ. อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์
4. พญ. เกวลิน พุทธบริวาร

Photo

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม