กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ สถาบันโรคผิวหนัง
ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
--------------------------------------------------

รายชื่อแพทย์อาสา

1. นพ. วิวัฒน์ อิงคไพโรจน์
2. พญ. อังศนา นิมกาญจน์
3. พญ. มนัสลักษ์ อริยะชัยพาณิชย์

Photo

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม