บทความน่ารู้สำหรับแพทย์

ค้นหา
01 พฤษภาคม 255614.7K
จริยธรรมแพทย์ที่ถูกท้าทายด้วย เงิน

จริยธรรมแพทย์ที่ถูกท้าทายด้วย เงิน

Medical Focus
ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 พฤษภาคม 2556 หน้า 18-19
click

01 มีนาคม 25567.9K
โรคเชื้อราที่เล็บ

โรคเชื้อราที่เล็บ

Medical Focus
ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 มีนาคม 2556
Click

11 ธันวาคม 255517.2K
First, Do No Harm

First, Do No Harm

ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และแม้กระทั่งโรค ส่วนหนึ่งนั้นแพทย์เอง เป็นผู้ก่อให้เกิดกับผู้ป่วย


07 ธันวาคม 25558.8K
Update in Acne 2

Update in Acne 2


07 ธันวาคม 25559.2K
Update in Acne 1

Update in Acne 1


01 ตุลาคม 25559.6K
การใช้ Filler สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ

การใช้ Filler สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 ตุลาคม 2555 หน้า 19
Click


01 กันยายน 25558.0K
นวัตกรรมเลเซอร์กับปัญหาผิวพรรณ

นวัตกรรมเลเซอร์กับปัญหาผิวพรรณ

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 กันยายน 2555 หน้า 28-30
Click


01 กรกฏาคม 255511.2K
การร้อยไหมเพื่อการยกกระชับผิว (Thread Lifting)

การร้อยไหมเพื่อการยกกระชับผิว (Thread Lifting)

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม 2555 หน้า 30
Click


01 กรกฏาคม 25558.3K
เหตุผลที่การรักษาผู้ป่วยไม่ควรเป็นคดีผู้บริโภค

เหตุผลที่การรักษาผู้ป่วยไม่ควรเป็นคดีผู้บริโภค

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม 2555 หน้า 12-14
Click


01 มิถุนายน 255510.7K
มองต่างมุมเรื่องความเสียหายตาม ม. 41

มองต่างมุมเรื่องความเสียหายตาม ม. 41

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 มิถุนายน 2555 หน้า 13-14
Click


01 พฤษภาคม 255511.2K
ความเสียหายอันเนื่องจาก การเกิด

ความเสียหายอันเนื่องจาก การเกิด

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 พฤษภาคม 2555 หน้า 15-16
Click


01 พฤษภาคม 25557.7K
เรื่องที่แพทย์ใหม่ต้องรู้

เรื่องที่แพทย์ใหม่ต้องรู้

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 พฤษภาคม 2555 หน้า 11-14
Click


01 มีนาคม 25559.8K
สถานพยาบาลเอกชน กับ มากตรฐานการรักษาที่ต้องดีที่สุด

สถานพยาบาลเอกชน กับ มากตรฐานการรักษาที่ต้องดีที่สุด

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 มีนาคม 2555 หน้า 15-16
Click


01 กุมภาพันธ์ 255510.0K
แพทย์จบใหม่ กับปัญหา Franchise Skin Clinic

แพทย์จบใหม่ กับปัญหา Franchise Skin Clinic

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 12-13
Click


01 พฤษภาคม 255614.7K
จริยธรรมแพทย์ที่ถูกท้าทายด้วย เงิน

จริยธรรมแพทย์ที่ถูกท้าทายด้วย เงิน

Medical Focus
ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 พฤษภาคม 2556 หน้า 18-19
click

01 มีนาคม 25567.9K
โรคเชื้อราที่เล็บ

โรคเชื้อราที่เล็บ

Medical Focus
ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 มีนาคม 2556
Click

11 ธันวาคม 255517.2K
First, Do No Harm

First, Do No Harm

ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และแม้กระทั่งโรค ส่วนหนึ่งนั้นแพทย์เอง เป็นผู้ก่อให้เกิดกับผู้ป่วย


07 ธันวาคม 25558.8K
Update in Acne 2

Update in Acne 2


07 ธันวาคม 25559.2K
Update in Acne 1

Update in Acne 1


01 ตุลาคม 25559.6K
การใช้ Filler สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ

การใช้ Filler สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 ตุลาคม 2555 หน้า 19
Click


01 กันยายน 25558.0K
นวัตกรรมเลเซอร์กับปัญหาผิวพรรณ

นวัตกรรมเลเซอร์กับปัญหาผิวพรรณ

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 กันยายน 2555 หน้า 28-30
Click


01 กรกฏาคม 255511.2K
การร้อยไหมเพื่อการยกกระชับผิว (Thread Lifting)

การร้อยไหมเพื่อการยกกระชับผิว (Thread Lifting)

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม 2555 หน้า 30
Click


01 กรกฏาคม 25558.3K
เหตุผลที่การรักษาผู้ป่วยไม่ควรเป็นคดีผู้บริโภค

เหตุผลที่การรักษาผู้ป่วยไม่ควรเป็นคดีผู้บริโภค

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม 2555 หน้า 12-14
Click


01 มิถุนายน 255510.7K
มองต่างมุมเรื่องความเสียหายตาม ม. 41

มองต่างมุมเรื่องความเสียหายตาม ม. 41

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 มิถุนายน 2555 หน้า 13-14
Click


01 พฤษภาคม 255511.2K
ความเสียหายอันเนื่องจาก การเกิด

ความเสียหายอันเนื่องจาก การเกิด

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 พฤษภาคม 2555 หน้า 15-16
Click


01 พฤษภาคม 25557.7K
เรื่องที่แพทย์ใหม่ต้องรู้

เรื่องที่แพทย์ใหม่ต้องรู้

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 พฤษภาคม 2555 หน้า 11-14
Click


01 มีนาคม 25559.8K
สถานพยาบาลเอกชน กับ มากตรฐานการรักษาที่ต้องดีที่สุด

สถานพยาบาลเอกชน กับ มากตรฐานการรักษาที่ต้องดีที่สุด

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 มีนาคม 2555 หน้า 15-16
Click


01 กุมภาพันธ์ 255510.0K
แพทย์จบใหม่ กับปัญหา Franchise Skin Clinic

แพทย์จบใหม่ กับปัญหา Franchise Skin Clinic

Medical Focus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 12-13
Click