บทความน่ารู้สำหรับแพทย์

ค้นหา
01 มีนาคม 25526.2K
ปัญหาวงการแแพทย์ไทย

ปัญหาวงการแแพทย์ไทย

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 10
Click


01 มีนาคม 25527.0K
สัมมนากฎหมายทางการแพทย์ เรื่อง สมองตาย

สัมมนากฎหมายทางการแพทย์ เรื่อง สมองตาย

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 20
Click


01 มีนาคม 25528.1K
ข่าวฝากจาก ศ.น.พ.

ข่าวฝากจาก ศ.น.พ.

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 19
Click


01 มีนาคม 25528.4K
บทเรียนจากโรงพยาบาลชุมชน

บทเรียนจากโรงพยาบาลชุมชน

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 15
Click


01 มีนาคม 255210.3K
นานาทัศนะ

นานาทัศนะ

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 14
Click


01 มีนาคม 25529.8K
มุมกฎหมาย: แพทย์กับสัญญาประนีประนอมยอมความ

มุมกฎหมาย: แพทย์กับสัญญาประนีประนอมยอมความ

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 13
Click


01 มีนาคม 25528.1K
จริยธรรมสาธก

จริยธรรมสาธก

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 12
Click


01 มีนาคม 25529.4K
แพทยสภาในมุมมองของศาล

แพทยสภาในมุมมองของศาล

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 9
Click


01 มีนาคม 25527.2K
สิทธิในการตายดี ตายอย่างมีศักดิ์ศรี (Living Will)

สิทธิในการตายดี ตายอย่างมีศักดิ์ศรี (Living Will)

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 8
Click


01 มีนาคม 25526.6K
ต้องโทษทางอาญา ปัญหาที่คาใจแพทย์

ต้องโทษทางอาญา ปัญหาที่คาใจแพทย์

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 7
Click


01 มีนาคม 25528.4K
มองต่างมุมในทางการแพทย์

มองต่างมุมในทางการแพทย์

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 6
Click


01 กุมภาพันธ์ 25527.7K
MD Card

MD Card

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 20-21
Click


01 กุมภาพันธ์ 25529.8K
รู้ไว้ก่อนถูกร้องเรียนต่อแพทยสภา

รู้ไว้ก่อนถูกร้องเรียนต่อแพทยสภา

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 15
Click


01 กุมภาพันธ์ 25526.0K
ทนายความกับกระบวนการทางการแพทย์

ทนายความกับกระบวนการทางการแพทย์

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 13
Click


01 กุมภาพันธ์ 25528.9K
เส้นทางชีวิตแพทย์จบใหม่

เส้นทางชีวิตแพทย์จบใหม่

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 11-12
Click


01 มีนาคม 25526.2K
ปัญหาวงการแแพทย์ไทย

ปัญหาวงการแแพทย์ไทย

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 10
Click


01 มีนาคม 25527.0K
สัมมนากฎหมายทางการแพทย์ เรื่อง สมองตาย

สัมมนากฎหมายทางการแพทย์ เรื่อง สมองตาย

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 20
Click


01 มีนาคม 25528.1K
ข่าวฝากจาก ศ.น.พ.

ข่าวฝากจาก ศ.น.พ.

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 19
Click


01 มีนาคม 25528.4K
บทเรียนจากโรงพยาบาลชุมชน

บทเรียนจากโรงพยาบาลชุมชน

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 15
Click


01 มีนาคม 255210.3K
นานาทัศนะ

นานาทัศนะ

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 14
Click


01 มีนาคม 25529.8K
มุมกฎหมาย: แพทย์กับสัญญาประนีประนอมยอมความ

มุมกฎหมาย: แพทย์กับสัญญาประนีประนอมยอมความ

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 13
Click


01 มีนาคม 25528.1K
จริยธรรมสาธก

จริยธรรมสาธก

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 12
Click


01 มีนาคม 25529.4K
แพทยสภาในมุมมองของศาล

แพทยสภาในมุมมองของศาล

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 9
Click


01 มีนาคม 25527.2K
สิทธิในการตายดี ตายอย่างมีศักดิ์ศรี (Living Will)

สิทธิในการตายดี ตายอย่างมีศักดิ์ศรี (Living Will)

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 8
Click


01 มีนาคม 25526.6K
ต้องโทษทางอาญา ปัญหาที่คาใจแพทย์

ต้องโทษทางอาญา ปัญหาที่คาใจแพทย์

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 7
Click


01 มีนาคม 25528.4K
มองต่างมุมในทางการแพทย์

มองต่างมุมในทางการแพทย์

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 6
Click


01 กุมภาพันธ์ 25527.7K
MD Card

MD Card

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 20-21
Click


01 กุมภาพันธ์ 25529.8K
รู้ไว้ก่อนถูกร้องเรียนต่อแพทยสภา

รู้ไว้ก่อนถูกร้องเรียนต่อแพทยสภา

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 15
Click


01 กุมภาพันธ์ 25526.0K
ทนายความกับกระบวนการทางการแพทย์

ทนายความกับกระบวนการทางการแพทย์

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 13
Click


01 กุมภาพันธ์ 25528.9K
เส้นทางชีวิตแพทย์จบใหม่

เส้นทางชีวิตแพทย์จบใหม่

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 11-12
Click