บทความน่ารู้สำหรับแพทย์

ค้นหา
01 สิงหาคม 25527.7K
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2552 หน้า 12-13
Click


01 กรกฏาคม 25525.2K
Sensitive Skin: Perception, Evaluation and Treatment

Sensitive Skin: Perception, Evaluation and Treatment

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552 หน้า 24-26
Click


01 กรกฏาคม 25526.0K
เรื่องท้อง ๆ แท้ง ๆ ในคดีอาญา

เรื่องท้อง ๆ แท้ง ๆ ในคดีอาญา

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552 หน้า 14-15
Click


01 กรกฏาคม 25526.5K
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552 หน้า 12-13
Click


06 มิถุนายน 25528.7K
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552 หน้า 13-14
Click


01 มิถุนายน 25526.4K
ความจริงของผม

ความจริงของผม

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552 หน้า 27-28
Click


01 มิถุนายน 255211.8K
ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพกับคดีอาญา...น่าจะมีทางออก

ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพกับคดีอาญา...น่าจะมีทางออก

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552 หน้า 17-18
Click


01 มิถุนายน 25528.7K
นิติบุคคลก็ถูกฟ้องลงโทษทางอาญาได้

นิติบุคคลก็ถูกฟ้องลงโทษทางอาญาได้

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552 หน้า 15-16
Click


01 พฤษภาคม 25528.9K
Wikipedia, Google, Youtube

Wikipedia, Google, Youtube

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552 หน้า 60-61
Click


01 พฤษภาคม 25527.2K
Birthmark: When to worry?

Birthmark: When to worry?

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552 หน้า 24-27
Click


01 พฤษภาคม 25526.0K
คดีอาญาในการประกอบวิชาชีพของแพทย์อินเดีย

คดีอาญาในการประกอบวิชาชีพของแพทย์อินเดีย

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552 หน้า 22-23
Click


01 พฤษภาคม 25527.8K
จรรยาบรรณของแพทย์นานาชาติ

จรรยาบรรณของแพทย์นานาชาติ

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552 หน้า 12-13
Click


01 เมษายน 25528.1K
ภาษีของแพทย์: เสียอย่างไรให้ถูกต้อง

ภาษีของแพทย์: เสียอย่างไรให้ถูกต้อง

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เมษายน 2552 หน้า 9-11
Click


01 มีนาคม 25525.9K
MD Card

MD Card

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 21
Click


01 สิงหาคม 25527.7K
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2552 หน้า 12-13
Click


01 กรกฏาคม 25525.2K
Sensitive Skin: Perception, Evaluation and Treatment

Sensitive Skin: Perception, Evaluation and Treatment

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552 หน้า 24-26
Click


01 กรกฏาคม 25526.0K
เรื่องท้อง ๆ แท้ง ๆ ในคดีอาญา

เรื่องท้อง ๆ แท้ง ๆ ในคดีอาญา

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552 หน้า 14-15
Click


01 กรกฏาคม 25526.5K
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552 หน้า 12-13
Click


06 มิถุนายน 25528.7K
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552 หน้า 13-14
Click


01 มิถุนายน 25526.4K
ความจริงของผม

ความจริงของผม

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552 หน้า 27-28
Click


01 มิถุนายน 255211.8K
ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพกับคดีอาญา...น่าจะมีทางออก

ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพกับคดีอาญา...น่าจะมีทางออก

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552 หน้า 17-18
Click


01 มิถุนายน 25528.7K
นิติบุคคลก็ถูกฟ้องลงโทษทางอาญาได้

นิติบุคคลก็ถูกฟ้องลงโทษทางอาญาได้

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552 หน้า 15-16
Click


01 พฤษภาคม 25528.9K
Wikipedia, Google, Youtube

Wikipedia, Google, Youtube

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552 หน้า 60-61
Click


01 พฤษภาคม 25527.2K
Birthmark: When to worry?

Birthmark: When to worry?

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552 หน้า 24-27
Click


01 พฤษภาคม 25526.0K
คดีอาญาในการประกอบวิชาชีพของแพทย์อินเดีย

คดีอาญาในการประกอบวิชาชีพของแพทย์อินเดีย

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552 หน้า 22-23
Click


01 พฤษภาคม 25527.8K
จรรยาบรรณของแพทย์นานาชาติ

จรรยาบรรณของแพทย์นานาชาติ

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552 หน้า 12-13
Click


01 เมษายน 25528.1K
ภาษีของแพทย์: เสียอย่างไรให้ถูกต้อง

ภาษีของแพทย์: เสียอย่างไรให้ถูกต้อง

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เมษายน 2552 หน้า 9-11
Click


01 มีนาคม 25525.9K
MD Card

MD Card

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3/2552 หน้า 21
Click