บทความน่ารู้สำหรับแพทย์

ค้นหา
01 กุมภาพันธ์ 25528.8K
การตีความของกฤษฎีกากับการบังคับใช้ พ.ร.บ. สินค้าไม่ปลอดภัยฯ

การตีความของกฤษฎีกากับการบังคับใช้ พ.ร.บ. สินค้าไม่ปลอดภัยฯ

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 9
Click


01 กุมภาพันธ์ 25528.4K
กฎหมายใหม่ (ของหมอ?)

กฎหมายใหม่ (ของหมอ?)

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 7
Click


01 กุมภาพันธ์ 25526.6K
การแพทย์กับสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง

การแพทย์กับสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 6
Click


01 กุมภาพันธ์ 25526.4K
พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 12-13
Click


01 มกราคม 25529.8K
แพทย์กับโทษทางอาญา

แพทย์กับโทษทางอาญา

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552 หน้า 12-13
Click


07 ธันวาคม 25517.6K
Levels of Evidence to the Journal

Levels of Evidence to the Journal

การพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทความในวารสารทางการแพทย์นั้นมีวิธีพิจารณาอย่างไรนั้น บทความนี้จะให้ความกระจ่างแก่แพทย์ทุกท่านได้
Click 1

Click 2


07 ธันวาคม 255111.5K
Journal Impact Factor

Journal Impact Factor

The impact factor, often abbreviated IF, is a measure reflecting the average number of citations to articles published in science and social science journals.


14 สิงหาคม 25518.3K
ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองสุขภาพ)

ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองสุขภาพ)

แบบใหม่ โดยแพทยสภา เริ่มใช้ 14 สิงหาคม 2551

01 กุมภาพันธ์ 25528.8K
การตีความของกฤษฎีกากับการบังคับใช้ พ.ร.บ. สินค้าไม่ปลอดภัยฯ

การตีความของกฤษฎีกากับการบังคับใช้ พ.ร.บ. สินค้าไม่ปลอดภัยฯ

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 9
Click


01 กุมภาพันธ์ 25528.4K
กฎหมายใหม่ (ของหมอ?)

กฎหมายใหม่ (ของหมอ?)

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 7
Click


01 กุมภาพันธ์ 25526.6K
การแพทย์กับสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง

การแพทย์กับสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง

จดหมายข่าวแพทยสภา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2/2552 หน้า 6
Click


01 กุมภาพันธ์ 25526.4K
พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 12-13
Click


01 มกราคม 25529.8K
แพทย์กับโทษทางอาญา

แพทย์กับโทษทางอาญา

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552 หน้า 12-13
Click


07 ธันวาคม 25517.6K
Levels of Evidence to the Journal

Levels of Evidence to the Journal

การพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทความในวารสารทางการแพทย์นั้นมีวิธีพิจารณาอย่างไรนั้น บทความนี้จะให้ความกระจ่างแก่แพทย์ทุกท่านได้
Click 1

Click 2


07 ธันวาคม 255111.5K
Journal Impact Factor

Journal Impact Factor

The impact factor, often abbreviated IF, is a measure reflecting the average number of citations to articles published in science and social science journals.


14 สิงหาคม 25518.3K
ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองสุขภาพ)

ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองสุขภาพ)

แบบใหม่ โดยแพทยสภา เริ่มใช้ 14 สิงหาคม 2551