กิจกรรม

ค้นหา
12 กันยายน 255719.2K
12 กันยายน 2557, DST MM 2014

12 กันยายน 2557, DST MM 2014

การประชุมกลางปี 2557
มีแพทย์เข้าร่วมประชุม 298 คน

หมวดหมู่ : กิจกรรม
13 มิถุนายน 255717.9K
13 มิถุนายน 2557, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.อุบลราชธานี

13 มิถุนายน 2557, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.อุบลราชธานี

13 มิถุนายน 2557
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี


หมวดหมู่ : กิจกรรม
28 มีนาคม 255712.5K
27 - 28 มีนาคม 2557, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

27 - 28 มีนาคม 2557, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่ได้รางวัลผลงานวิจัย
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
27-28 มีนาคม 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรม
27 มีนาคม 255714.4K
27 - 28 มีนาคม 2557, 39th DST Annual Meeting 2014

27 - 28 มีนาคม 2557, 39th DST Annual Meeting 2014

Photo

หมวดหมู่ : กิจกรรม
21 มีนาคม 255713.9K
21 มีนาคม 2557, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สุราษฎร์ธานี

21 มีนาคม 2557, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สุราษฎร์ธานี

21 มีนาคม 2557
โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่ : กิจกรรม
16 มกราคม 255712.4K
16 - 17 มกราคม 2557, โรงพยาบาลพะเยา

16 - 17 มกราคม 2557, โรงพยาบาลพะเยา

16 - 17 มกราคม 2557
การดูแลวางแผน และบรรยายให้ความรู้ เรื่องโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพะเยา

หมวดหมู่ : กิจกรรม
22 พฤศจิกายน 255610.9K
22 พฤศจิกายน 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.บุรีรัมย์

22 พฤศจิกายน 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.บุรีรัมย์

22 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

หมวดหมู่ : กิจกรรม
20 กันยายน 255615.6K
20 กันยายน 2556, ประชุมกลางปี 2556

20 กันยายน 2556, ประชุมกลางปี 2556

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หมวดหมู่ : กิจกรรม
16 สิงหาคม 255615.6K
16 สิงหาคม 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.เชียงใหม่

16 สิงหาคม 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.เชียงใหม่

16 สิงหาคม 2556
โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมวดหมู่ : กิจกรรม
10 พฤษภาคม 255611.8K
10 พฤษภาคม 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.กาฬสินธุ์

10 พฤษภาคม 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.กาฬสินธุ์

10 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

หมวดหมู่ : กิจกรรม
12 กันยายน 255719.2K
12 กันยายน 2557, DST MM 2014

12 กันยายน 2557, DST MM 2014

การประชุมกลางปี 2557
มีแพทย์เข้าร่วมประชุม 298 คน

หมวดหมู่ : กิจกรรม
13 มิถุนายน 255717.9K
13 มิถุนายน 2557, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.อุบลราชธานี

13 มิถุนายน 2557, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.อุบลราชธานี

13 มิถุนายน 2557
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี


หมวดหมู่ : กิจกรรม
28 มีนาคม 255712.5K
27 - 28 มีนาคม 2557, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

27 - 28 มีนาคม 2557, ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่ได้รางวัลผลงานวิจัย
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
27-28 มีนาคม 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรม
27 มีนาคม 255714.4K
27 - 28 มีนาคม 2557, 39th DST Annual Meeting 2014

27 - 28 มีนาคม 2557, 39th DST Annual Meeting 2014

Photo

หมวดหมู่ : กิจกรรม
21 มีนาคม 255713.9K
21 มีนาคม 2557, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สุราษฎร์ธานี

21 มีนาคม 2557, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สุราษฎร์ธานี

21 มีนาคม 2557
โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่ : กิจกรรม
16 มกราคม 255712.4K
16 - 17 มกราคม 2557, โรงพยาบาลพะเยา

16 - 17 มกราคม 2557, โรงพยาบาลพะเยา

16 - 17 มกราคม 2557
การดูแลวางแผน และบรรยายให้ความรู้ เรื่องโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพะเยา

หมวดหมู่ : กิจกรรม
22 พฤศจิกายน 255610.9K
22 พฤศจิกายน 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.บุรีรัมย์

22 พฤศจิกายน 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.บุรีรัมย์

22 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

หมวดหมู่ : กิจกรรม
20 กันยายน 255615.6K
20 กันยายน 2556, ประชุมกลางปี 2556

20 กันยายน 2556, ประชุมกลางปี 2556

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หมวดหมู่ : กิจกรรม
16 สิงหาคม 255615.6K
16 สิงหาคม 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.เชียงใหม่

16 สิงหาคม 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.เชียงใหม่

16 สิงหาคม 2556
โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมวดหมู่ : กิจกรรม
10 พฤษภาคม 255611.8K
10 พฤษภาคม 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.กาฬสินธุ์

10 พฤษภาคม 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.กาฬสินธุ์

10 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

หมวดหมู่ : กิจกรรม
15 กุมภาพันธ์ 255614.4K
15 กุมภาพันธ์ 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.น่าน

15 กุมภาพันธ์ 2556, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.น่าน

15 กุมภาพันธ์ 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรม