ข่าวสำหรับแพทย์

ค้นหา
08 พฤศจิกายน 25609.1K
8 - 10 พฤศจิกายน 2560, Current Issues in Dermatology 2017 รพ.จุฬาลงกรณ์

8 - 10 พฤศจิกายน 2560, Current Issues in Dermatology 2017 รพ.จุฬาลงกรณ์

Current Issues in Dermatology 2017
รพ.จุฬาลงกรณ์

30 กันยายน 25607.2K
30 กันยายน 2560, ประชุมวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง

30 กันยายน 2560, ประชุมวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง

ประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง

31 ธันวาคม 255610.6K
ทุนวิจัยของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ทุนวิจัยของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยของสมาคมฯ


12 ธันวาคม 255510.5K
สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ

เรียนเชิญแพทย์ที่จบวุฒิบัตรฯ ตจวิทยา สมัครสมาชิกสามัญ สมาคมฯ


07 ธันวาคม 255512.0K
กรมบัญชีกลาง กับ ยากลุ่มสารชีวภาพ (Biologic Agents)

กรมบัญชีกลาง กับ ยากลุ่มสารชีวภาพ (Biologic Agents)

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยา Anti-TNF α ซึ่งประกอบด้วยยา Etanercept และ Infliximab

26 เมษายน 255410.5K
ผ่อนผันให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังใช้ Methotrexate

ผ่อนผันให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังใช้ Methotrexate

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีคำสั่งให้ Methotrexate เป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่มีโรคผิวหนังหลายชนิดที่ไม่ใช่โรคมะเร็งที่ต้องใช้ Methotrexate ...


01 มีนาคม 255412.0K
Preya Kullavanijaya: First Southeast Asian Maria Durán Medalist

Preya Kullavanijaya: First Southeast Asian Maria Durán Medalist

อ.พญ.ปรียา กุลละวณิชย์ กับรางวัล Maria Durán Medalist


12 ธันวาคม 25539.0K
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม Biologic agents

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม Biologic agents

เกณฑ์พิจารณาในการใช้ยากลุ่ม Biologic agents


12 ธันวาคม 255310.5K
การสั่งใช้ยา Biologics สำหรับรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

การสั่งใช้ยา Biologics สำหรับรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

แพทย์ ที่มีความจำเป็นที่จะใช้ยา Biologics เพื่อรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน ผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง) ให้ลงทะเบียนผู้ป่วยตามขั้นตอนดังนี้
Click


08 พฤศจิกายน 25609.1K
8 - 10 พฤศจิกายน 2560, Current Issues in Dermatology 2017 รพ.จุฬาลงกรณ์

8 - 10 พฤศจิกายน 2560, Current Issues in Dermatology 2017 รพ.จุฬาลงกรณ์

Current Issues in Dermatology 2017
รพ.จุฬาลงกรณ์

31 ธันวาคม 255610.6K
ทุนวิจัยของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ทุนวิจัยของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยของสมาคมฯ


12 ธันวาคม 255510.5K
สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ

เรียนเชิญแพทย์ที่จบวุฒิบัตรฯ ตจวิทยา สมัครสมาชิกสามัญ สมาคมฯ


07 ธันวาคม 255512.0K
กรมบัญชีกลาง กับ ยากลุ่มสารชีวภาพ (Biologic Agents)

กรมบัญชีกลาง กับ ยากลุ่มสารชีวภาพ (Biologic Agents)

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยา Anti-TNF α ซึ่งประกอบด้วยยา Etanercept และ Infliximab

26 เมษายน 255410.5K
ผ่อนผันให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังใช้ Methotrexate

ผ่อนผันให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังใช้ Methotrexate

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีคำสั่งให้ Methotrexate เป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่มีโรคผิวหนังหลายชนิดที่ไม่ใช่โรคมะเร็งที่ต้องใช้ Methotrexate ...


01 มีนาคม 255412.0K
Preya Kullavanijaya: First Southeast Asian Maria Durán Medalist

Preya Kullavanijaya: First Southeast Asian Maria Durán Medalist

อ.พญ.ปรียา กุลละวณิชย์ กับรางวัล Maria Durán Medalist


12 ธันวาคม 25539.0K
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม Biologic agents

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม Biologic agents

เกณฑ์พิจารณาในการใช้ยากลุ่ม Biologic agents


12 ธันวาคม 255310.5K
การสั่งใช้ยา Biologics สำหรับรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

การสั่งใช้ยา Biologics สำหรับรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

แพทย์ ที่มีความจำเป็นที่จะใช้ยา Biologics เพื่อรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน ผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง) ให้ลงทะเบียนผู้ป่วยตามขั้นตอนดังนี้
Click