บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

โรคหูดข้าวสุกในเด็ก

พญ. วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
หน่วยโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


สาเหตุ
โรคหูดข้าวสุก (molluscum contagiosum) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคนี้ เป็นโรคที่ไม่อันตรายแต่อาจติดต่อแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้

อาการและอาการแสดง
ลักษณะเป็นตุ่มนูนสีเดียวกับผิวหนังขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 3-5 มิลลิเมตร ผิวเรียบ ตรงกลางมีรอยบุ๋ม อาจพบได้มากกว่า 10 ตุ่มขึ้นไป ภายในตุ่มจะพบสารสีขาวที่ดูคล้ายข้าวสุก ตำแหน่งที่พบบ่อยได้แก่ ลำตัว หน้าอก หลัง แขนขา

การรักษา
มีหลายวิธี เช่น จี้ยา ทายา

แต่วิธีที่สะดวกและได้ผลดีคือ แพทย์จะทายาชาทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง หลัง จากนั้นจะหนีบเอาตุ่มสีขาวออกให้หมดเพื่อทำลายเชื้อไวรัส วิธีนี้ไม่อันตรายและไม่เจ็บสามารถทำได้ในคลินิก หรือโรงพยาบาล

การป้องกัน
การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หมั่นดูแลและทำความสะอาดผิวหนัง
อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคหูดข้าวสุก

สรุป
ลักษณะตุ่มนูนที่ผิวหนังในเด็ก อาจพบได้ในโรคผิวหนังหลายชนิด เช่น หูด หูดข้าวสุก ซีสต์ สิว ฯลฯ
ไม่ควรรักษาเองโดยซื้อยามารับประทานหรือยาทา ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง
ไม่ควรแคะ แกะ เกา เพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนและมีการกระจายเพิ่มจำนวนมากขึ้น
หากไม่แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านเป็น “หูดข้าวสุก” กรุณาปรึกษาแพทย์ผิวหนัง
Share: