Interesting Articles

ลมพิษ

รศ. นพ. นภดล นพคุณ
นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ใครที่เป็นผื่นบวม แดง คันตามผิวหนัง แสดงว่าอาจจะโดนลมพิษเล่นงาน

ลมพิษเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารที่เรียกว่า “ฮีสตามีน” ปล่อยจากเม็ดเลือดขาว ส่งผลต่อหลอดเลือดที่ผิวหนัง ทำให้หลอดเลือดขยายออก ผื่นจึงเป็นสีแดง และการที่หลอดเลือดขยายออกทำให้น้ำรั่วออกมาจึงเกิดอาการบวม คนที่เป็นลมพิษจึงมีอาการบวม แดง และคัน


ชนิด
ลมพิษแยกได้ 2 กลุ่ม คือ
1. ชนิดเฉียบพลัน มักเกิดไม่เกิน 6 สัปดาห์ กลุ่มนี้อาจเกิดจากแพ้อาหาร แพ้ยา
2. ชนิดเรื้อรัง มักเป็นเกิน 6 สัปดาห์ ส่วนใหญ่จะหาสาเหตุไม่เจอ พวกนี้ต้องรักษาไปเรื่อย ๆ


สำหรับปัจจัยที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดลมพิษ เช่น สารเคมี ยา อาหาร แสงแดด ความเย็น ความร้อน ซึ่งถ้าเป็นแล้วจะไม่หายขาด แต่สามารถควบคุมได้ โดยให้ยาต้านฮีสตามีน

การรักษา
การรักษาลมพิษ
- ถ้ารู้สาเหตุ คนไข้ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
- ให้ยากินต้านฮีสตามีน ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่กินแล้วง่วง และกินแล้วไม่ง่วง
- ส่วนยาฉีดจะใช้ในคนที่เป็นรุนแรงมาก เช่น หายใจไม่ออก แต่ยาฉีดจะอยู่ได้ไม่นาน

การรักษาลมพิษในรายที่เป็นเรื้อรังอาจจะต้องกินยาต่อเนื่องนานเป็นเวลาหลายเดือน สำหรับยาทา หรือการที่ชาวบ้านใช้เหล้าผสมใบพลูทา อาจทำให้เย็นหายคัน แต่ไม่มีผลต่อผื่นที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
31 พฤษภาคม 2557
Click
Share: