บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

ไฟลามทุ่ง

ร.อ.หญิง พญ. ชุติกา ศรีสุทธิยากร
แผนกผิวหนัง กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ไฟลามทุ่ง (erysipelas) เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียในผิวหนังชั้นหนังแท้ชั้นตื้น

สาเหตุ
โดยทั่วไปเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส กลุ่มเอ (group A streptoccus) เป็นหลัก ส่วนเชื้อแบคที่เรียชนิดอื่นนั้นพบได้น้อยกว่า เชื้อมักเข้าสู่ผิวหนังผ่านแผลบริเวณผิวหนัง ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยไม่ได้สังเกต

อาการและอาการแสดง
รอยโรคเป็นผื่นนูน แดง บวม ร้อน ขอบชัดเจน ร่วมกับมีอาการปวด หรือแสบร้อน รอยโรคมักลามออกกลายเป็นวงกว้างได้เร็ว บางครั้งผิวหนังบริเวณรอยโรคพบบวม เป็นตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง หรือมีผิวหนังบริเวณนั้นตายได้ บางรายมีต่อมน้ำเหลือง หรือท่อน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงอักเสบร่วมด้วย รอยโรคมักพบบริเวณใบหน้า หรือขา เป็นส่วนใหญ่ อาจมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่วมด้วย


การวินิจฉัยโรค
วินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงเป็นหลัก การตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่มีความจำเป็น ยกเว้นในรายที่อาการรุนแรง ไม่ตอบสนองต่อการรักษา จำเป็นต้องตรวจเลือด หรือชิ้นเนื้อ เพื่อส่งเพาะเชื้อหรือย้อมเชื้อ อันจะใช้เป็นแนวทางในการให้ยาปฏิชีวนะต่อไป

การวินิจฉัยแยกโรค
วินิจฉัยแยกจากโรคผิวหนังอักเสบชนิดอื่นที่ไม่ใช่การติดเชื้อ เช่น ผิวหนังอักเสบจากเส้นเลือดขอด หรือเส้นเลือดดำอุดตัน ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังอักเสบจากยาฉีดหรือการฉายแสง เป็นต้น

การรักษา
โดยการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งแบบกินหรือฉีด ซึ่งการให้ยาชนิดไหนและวิธีใดขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและการตัดสินใจของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลัก

การพยากรณ์โรค
ในรายที่อาการไม่รุนแรง บางรายอาจหายเองได้ในระยะเวลา 7-10 วัน ในรายที่อาการรุนแรง ซึ่งโดยทั่วไปพบน้อย มักพบในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื้ออาจแพร่กระจายเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึก หรือเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้

คำแนะนำสำหรับการดูแลเบื้องต้นด้วยตนเอง
ควรพบแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม ไม่แนะนำให้ซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเอง
Share: