ข่าวสำหรับประชาชน

ด้วยปัจจุบัน โรคผิวหนังหลายโรค เช่น สะเก็ดเงิน ด่างขาว เป็นต้น สามารถให้การบำบัดรักษาได้โดยใช้แสงแดดเทียม แต่ผู้ป่วยหลายรายอยู่ต่างจังหวัด ทางสมาคมฯ จึงขอให้ข้อมูลว่า มีจังหวัดไหนบ้างที่มีเครื่องฉายแสงแดดเทียม เพื่อผู้ป่วยจะได้ไปรับการรักษาได้
Share: