ข่าวสำหรับประชาชน


เพลงหนาวนี่บ่มีนาคี ประกอบแนวทางการดูแลรักษาภาวะผิวแห้ง (Xerosis)

วิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาชน ไม่หวังผลทางการค้า
ขอขอบพระคุณ คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
คุณก้อง ห้วยไร่ และคุณพิณ บุรีรัมย์ เป็นอย่างสูง

คำร้องแปลง/ทำนอง: นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี/ก้อง ห้วยไร่
แปลงเรียบเรียงใหม่: นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
คู่คองบรรเลงพิณ: พิณ บุรีรัมย์
ผลิตโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

Click

Share: