ข่าวสำหรับประชาชน

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขอเชิญผู้ป่วยและผู้สนใจเข้าร่วมงาน
"ศิริราชห่วงใย เข้าใจสะเก็ดเงิน"

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เวลา 12:00-15:00น.
ณ ห้องประชุมประชา โมกขะเวส
หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น4 โรงพยาบาลศิริราช

Share: