ข่าวสำหรับประชาชน

ประกาศห้าม!! สถานพยาบาลทั่วประเทศใช้สเต็มเซลล์รักษาโรค

ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
12 กุมภาพันธ์ 2553
Click

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพยสภา กล่าวว่า วันที่ 12 ก.พ.53 เป็น วันแรกที่ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม วิชาชีพเวชกรรม เรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดสเต็มเซลล์ เพื่อการรักษา พ.ศ. 2552 มี ผลบังคับใช้ ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องหยุดใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาทุกโรค ยกเว้นโรคเลือด เนื่องจากสเต็มเซลล์ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งการโฆษณาว่าสามารถรักษาด้วยสเต็มเซลล์ในทุกโรค รวมถึงการรักษาผิวหนังเพื่อความอ่อนวัย ถือว่ามีความผิดทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม แพทยสภาเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ที่มีผลงานการวิจัยเรื่องการใช้สเต็มเซลล์ในด้านต่างๆ สามารถยื่นผลงานวิจัยให้แพทย์สภาพิจารณารับรองมาตรฐานได้ หากยืนยันว่ามีความปลดภัย แพทยสภาจะออกประกาศให้ใช้ได้ต่อไป โดยให้ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน ตั้งแต่วันนี้ หากเกินกำหนดไม่ยื่นเรื่อง แต่นำมาใช้จะถือว่ามีความผิดด้านจริยธรรมแพทย์ มีโทษสูงสุดคือยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ด้าน โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมองว่า การที่แพทยสภาออกมาตั้งป้อมตรวจมาตรฐานการใช้สเต็มเซลล์ ถือเป็นการสกัดกั้นและอาจเป็นกระบวนการหาทางลักลอบนำผลงานวิจัยของเอกชนไป ใช้หาประโยชน์โดยที่ไม่ต้องลงทุน
Share: