ข่าวสำหรับประชาชน

"ฟิลเลอร์" เป็น คำที่เรียกสารสังเคราะห์ซึ่งเลียนแบบธรรมชาติและนำมาฉีดเสริมเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue augmentation) เพื่อความสวยงามเป็นส่วนใหญ่และเพื่อแก้ไขความพิการ

Click

Share: