ข่าวสำหรับประชาชน

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
25 มกราคม 2553
Click


สธ.สั่งสถานเสริมความงามระงับฉีด "โกรท แฟคเตอร์" ให้รอผลวินิจฉัยแพทยสภา อ้างสรรพคุณเพื่อความอ่อนเยาว์ ระบุหากขัดมาตรฐานวิชาชีพมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ...

กรณี ที่ขณะนี้สถาบันเสริมความงามนิยมใช้วิธี นำเลือดมาปั่นแล้วนำ "โกรท แฟคเตอร์" ที่อยู่ในเกร็ดเลือดมาฉีดบนใบหน้าเพื่อความอ่อนเยาว์นั้น ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นพ.นรา นาควัฒนานุกูล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้แจ้งไปยังสถานบริการเสริมความงามที่มีการใช้วิธีดังกล่าวบริการ ลูกค้าแล้วว่าให้ระงับการบริการด้วยวิธีดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าแพทยสภาจะมีวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาว่าถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพหรือ ไม่

ทั้งนี้ หากแพทยสภาวินิจฉัยออกมาว่าการใช้วิธีดังกล่าวมาเสริมความงามไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานวิชาชีพ ผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตราที่ 65 ของ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
Share: