บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

โรคท้าวแสนปน

พ.ท. นพ. จุลพรรธน์ อินทรศัพท์
แผนกผิวหนัง กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


โรคท้าวแสนปม หรือ (Neurofibromatosis type 1) เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งซึ่ง อาการสำคัญได้แก่ การมีก้อนเนื้อจำนวนมากเกิดขึ้นตามตัว ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักเป็นที่ประหลาดใจ และอาจเป็นที่รังเกียจแก่ผู้พบเห็น แต่ในความเป็นจริงโรคที่มิได้เป็นโรคติดต่อ และไม่เป็นอันตราย การสัมผัส พูดคุย ทานอาหารร่วมโต๊ะ หรือ พักอาศัยในบ้านเดียวกัน ก็สามารถทำได้โดยไม่เป็นอันตราย แต่ในขณะเดียวกัน ท่าทางประหลาดใจ หรือรังเกียจของคนรอบข้างที่มีต่อผู้ป่วยนั้นกลับเป็นการทำร้ายผู้ป่วยโดยตรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ

โรคท้าวแสนปม ประกอบด้วยอาการหลักที่เห็นได้ชัดเจนคือ การมีก่อนเนื้อนิ่ม ๆ เกิดขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งก้อนเนื้อเหล่านั้นที่จริงคือ เนื้องอกของเส้นประสาทชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่มักเป็นเนื้องอกธรรมดา แต่ในบางโดยเฉพาะรายอาจมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่มาก ๆ และอาจมีเนื้องานเส้นประสาทชนิดที่เป็นมะเร็งอยู่ร่วมด้วย

นอกจากอาการก้อนเนื้อที่พบตามตัวบนร่างกายของผู้ป่วย ยังมักตรวจพบ รอยโรคที่มีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนที่เรียกว่า café au lait spot และยังอาจตรวจพบว่ามีอาการตกกระเกิดขึ้นตามตัวโดยเฉพาอย่างยิ่งที่บริเวณรักแร้ และ ขาหนีบ, อาจพบความผิดปรกติของตา และ กระดูกร่วมด้วยได้ และในผู้ป่วยหลายรายพบว่าญาติบางรายก็มีอาการเช่นเดียวกับผู้ป่วยด้วย

นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าผุ้ป่วยโรคนี้บางรายอาจมีอาการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (chronic myeloid leukemia) เกิดขึ้นร่วมด้วยก็ได้

อย่างที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคนี้เป็นผู้ป่วยที่ควรได้รับความเห็นใจ และไม่ควรได้รับการรังเกียจจากสังคมเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ และไม่มีอันตรายต่อคนรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นโรคที่ต้องการการรักษาดูแลจากแพทย์ และต้องการความเข้าใจและเห็นใจจากสังคมและญาติมิตร
Share: