บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

โรคหิดในเด็ก

ศ. พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
หน่วยโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


สาเหตุ
เกิดจากไรชนิดหนึ่ง เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยการสัมผัสอย่างใกล้ชิด

อาการและอาการแสดง
อาการที่เด่นชัดของโรคคือ ผู้ป่วยจะคันมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
ลักษณะผื่นเป็นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มแดง ขนาดเล็กและใหญ่ พบบริเวณง่ามนิ้วมือ ง่ามนิ้วเท้า ข้อมือ ข้อเท้า รักแร้ หัวนม สะดือ เอว ก้น ต้นขา และอัณฑะ


ในเด็กทารกมักเป็นทั้งตัว รวมทั้งศีรษะ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า นอกจากนี้ถ้าเกาอาจเกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังทำให้พบตุ่มหนองร่วมด้วย

การติดต่อ
เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายโดยการสัมผัสอย่างใกล้ชิด การติดต่อจากเครื่องนุ่งห่มพบได้น้อยเพราะตัวหิดอยู่ภายนอกร่างกายคนไม่เกิน 2-3 วัน

การวินิจฉัย
- อาศัยประวัติบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการเหมือนผู้ป่วย
- การตรวจผิวหนังพบผื่นมีลักษณะจำเพาะ
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยการขูดผิวหนัง พบตัวหิด

การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหิด
· ทุกคนในบ้านควรได้รับการรักษาพร้อมกันหมด ถึงแม้จะไม่มีอาการ เพราะบางคนอาจเป็นหิดโดยไม่มีอาการได้
· นำเสื้อผ้า ผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าห่ม ที่ใช้อยู่ทั้งหมดไปซักตากแดด
· ทายาตั้งแต่คอลงไปจนถึงปลายเท้าให้ทั่วทั้งตัว ยกเว้นศีรษะและหน้า ให้ทายาตอนเย็นหลังอาบน้ำเสร็จ ทายาทิ้งไว้ทั้งคืนถึงเช้าแล้วจึงอาบน้ำล้างยาออก
· ถ้าทายาแล้วเกิดผื่นแดงเป็นน้ำเหลืองให้หยุดทายาและกลับมาพบแพทย์ผู้รักษา
· ผู้ป่วยควรมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนหายขาด ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 1 เดือน
Share: