บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

ค้นหา

เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม

14.2K
เรื่องน่ารู้ของโบท็อกซ์

เรื่องน่ารู้ของโบท็อกซ์

การฉีดโบท็อกซ์เพื่อเสริมความงามนั้น น่ากลัวอย่างเขาว่าจริงหรือ?


13.8K
การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

วารสารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 เมษายน 2553 หน้า 19-24
Click


13.8K
การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

วารสารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 เมษายน 2553 หน้า 19-24
Click