Interesting Articles

ค้นหา

Laser and Aesthetic Surgery

14.7K
เรื่องน่ารู้ของโบท็อกซ์

เรื่องน่ารู้ของโบท็อกซ์

การฉีดโบท็อกซ์เพื่อเสริมความงามนั้น น่ากลัวอย่างเขาว่าจริงหรือ?


13.9K
การใช้ Botulinum Toxin สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ

การใช้ Botulinum Toxin สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ

Medical Focus
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 กันยายน 2554 หน้า 21-22
Click


14.4K
การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

วารสารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 เมษายน 2553 หน้า 19-24
Click


13.6K
เทคโนโลยีความงาม จะสวยหรือจะซวยกันแน่ 2

เทคโนโลยีความงาม จะสวยหรือจะซวยกันแน่ 2

Medical Focus
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 พฤษภาคม 2553 หน้า 25-26
Click


13.8K
เทคโนโลยีความงาม จะสวยหรือจะซวยกันแน่ 1

เทคโนโลยีความงาม จะสวยหรือจะซวยกันแน่ 1

Medical Focus
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เมษายน 2553 หน้า 23-25
Click


14.7K
เรื่องน่ารู้ของโบท็อกซ์

เรื่องน่ารู้ของโบท็อกซ์

การฉีดโบท็อกซ์เพื่อเสริมความงามนั้น น่ากลัวอย่างเขาว่าจริงหรือ?


13.9K
การใช้ Botulinum Toxin สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ

การใช้ Botulinum Toxin สำหรับรักษาปัญหาผิวพรรณ

Medical Focus
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 กันยายน 2554 หน้า 21-22
Click


14.4K
การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

วารสารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 เมษายน 2553 หน้า 19-24
Click