บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

ค้นหา

เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม

10.4K
เรื่องน่ารู้ของโบท็อกซ์

เรื่องน่ารู้ของโบท็อกซ์

การฉีดโบท็อกซ์เพื่อเสริมความงามนั้น น่ากลัวอย่างเขาว่าจริงหรือ?


10.2K
การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

วารสารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 เมษายน 2553 หน้า 19-24
Click


10.2K
การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

การกำจัดขนด้วยเลเซอร์

วารสารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 เมษายน 2553 หน้า 19-24
Click