Interesting Articles

ค้นหา

Interesting Therapeutics

16.9K
รู้จักครีมกันแดด

รู้จักครีมกันแดด

แสงแดดนั้น มียูวีหรืออัลตราไวโอเลตอยู่ ยูวีที่ผิวโลกมี 2 ชนิด คือ ยูวีเอ และยูวีบี


15.3K
การป้องกันอันตรายจากยารักษาสิว Isotretinoin (Roaccutane)

การป้องกันอันตรายจากยารักษาสิว Isotretinoin (Roaccutane)

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552 หน้า 26-27
Click


16.9K
รู้จักครีมกันแดด

รู้จักครีมกันแดด

แสงแดดนั้น มียูวีหรืออัลตราไวโอเลตอยู่ ยูวีที่ผิวโลกมี 2 ชนิด คือ ยูวีเอ และยูวีบี


15.3K
การป้องกันอันตรายจากยารักษาสิว Isotretinoin (Roaccutane)

การป้องกันอันตรายจากยารักษาสิว Isotretinoin (Roaccutane)

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552 หน้า 26-27
Click