บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

ค้นหา

อื่น ๆ

40.3K
ผู้หญิงกับบุหรี่และความงาม

ผู้หญิงกับบุหรี่และความงาม

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

52.3K
การรักษาด้วยโกรธ แฟกเตอร์ในด้านเสริมความงาม จริงหรือหลอก

การรักษาด้วยโกรธ แฟกเตอร์ในด้านเสริมความงาม จริงหรือหลอก

การใช้เลือดตัวเองมาปั่นแยกเม็ดเลือดออกแล้วนำมาฉีดกลับเข้าผิวหนังเพื่อลดริ้วรอยและให้ดูอ่อนเยาว์ได้ผลหรือไม่ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร


22.8K
มนุษย์แมลง (โรคผิวหนัง กับ แมลง)

มนุษย์แมลง (โรคผิวหนัง กับ แมลง)

Medical Focus
ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 กรกฎาคม 2553 หน้า 27-29
Click


22.6K
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2552 หน้า 11-12
Click


54.4K
แพทย์ผิวหนังคือใคร

แพทย์ผิวหนังคือใคร

แพทย์ผิวหนัง คือ แพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นระยะเวลา 4 ปี จากสถาบันฝึกอบรม 7 แห่ง และสอบผ่านได้รับ วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกรรม สาขาตจวิทยา จากแพทยสภา


40.3K
ผู้หญิงกับบุหรี่และความงาม

ผู้หญิงกับบุหรี่และความงาม

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

52.3K
การรักษาด้วยโกรธ แฟกเตอร์ในด้านเสริมความงาม จริงหรือหลอก

การรักษาด้วยโกรธ แฟกเตอร์ในด้านเสริมความงาม จริงหรือหลอก

การใช้เลือดตัวเองมาปั่นแยกเม็ดเลือดออกแล้วนำมาฉีดกลับเข้าผิวหนังเพื่อลดริ้วรอยและให้ดูอ่อนเยาว์ได้ผลหรือไม่ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร


22.8K
มนุษย์แมลง (โรคผิวหนัง กับ แมลง)

มนุษย์แมลง (โรคผิวหนัง กับ แมลง)

Medical Focus
ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 กรกฎาคม 2553 หน้า 27-29
Click


22.6K
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา

Medical Focus
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2552 หน้า 11-12
Click


54.4K
แพทย์ผิวหนังคือใคร

แพทย์ผิวหนังคือใคร

แพทย์ผิวหนัง คือ แพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นระยะเวลา 4 ปี จากสถาบันฝึกอบรม 7 แห่ง และสอบผ่านได้รับ วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกรรม สาขาตจวิทยา จากแพทยสภา