VDO สำหรับประชาชน

31 ม.ค. 2560 กินไข่แล้วทำให้แผลเป็นนูนจริงไหม?

31 มกราคม 2560, เวลา 08:45 - 09:15 น
รายการ5เช้า เม้าท์ใหญ่
เรื่อง: กินไข่แล้วทำให้แผลเป็นนูนจริงไหม
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ศ. ดร. นพ. ประวิตร อัศวานนท์
ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: