VDO สำหรับประชาชน

14 กุมภาพันธ์ 2560 กินช็อกโกแลตทำให้เป็นสิวจริงหรือไม่?

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
รายการช่อง 5 เช้าเม้าท์ใหญ่
เรื่อง : กินช็อกโกแลตทำให้เป็นสิวจริงหรือไม่?
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: