VDO สำหรับประชาชน

29 ธันวาคม 2559โรคผิวหนัง 7 โรคที่พึงระวังในช่วงหน้าหนาว

รายการวิทยุ CU Radio FM 101.5 Mhz.
รายการคลินิก ช่วงสนทนาภาษาสุขภาพ
โรคผิวหนัง 7 โรคที่พึงระวังในช่วงหน้าหนาว
วิทยากรรับเชิญ ศ.นพ.ดร.ประวิตร อัศวานนท์
ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
ออกอากาศวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เวลา 11:10-12:00 น.
Share: