VDO สำหรับประชาชน

25 พฤษภาคม 2560​ วิธีการดูแลสุขภาพเส้นผม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
รายการนารีกระจ่าง
เรื่อง : วิธีการดูแลสุขภาพเส้นผม
Thai PBS ออกอากาศเวลา 09.05 - 10.00 น
โดย ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: