VDO สำหรับประชาชน

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560​
รายการ Be My Guest
เรื่อง : บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
NBT World ออกอากาศเวลา 20:30-21:00 น.
โดย รศ.นพ.นภดล นพคุณ
นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: