VDO สำหรับประชาชน

สักคิ้ว สักปาก สีที่นำไปสู่ร่างกายอันตรายไหม?

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
รายการตอบโจทย์ SMEs
เรื่อง : ​​​สักคิ้ว สักปาก สีที่นำไปสู่ร่างกายอันตรายไหม?
สถานีโทรทัศน์ Smart SMEs ช่อง 49
โดย รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ:​​ นันทรัตน์ อรรถยากร (มะ)
Share: