VDO สำหรับประชาชน

19 สิงหาคม 2560 ​ โรคผิวหนังที่มาในช่วงน้ำท่วมและหน้าฝน

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
รายการคุยกับหมอ
เรื่อง : ​​​โรคผิวหนังที่มาในช่วงน้ำท่วมและหน้าฝน
สถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True visions 784) ออกอากาศเวลา 20.00-21.00 น.
โดย ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ:​​ ทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร (จุ้มจิ้ม) True Academy AF1
Share: