ถามตอบปัญหาผิวหนัง

ถามตอบปัญหาผิวหนัง

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีความยินดีให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางผิวหนัง ในระบบ email (ไม่ใช่ Web Board) แก่ประชาชนทุกท่านโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ค่ะ

  • กรุณาส่งคำถามมาได้ที่ email: question@dst.or.th
  • สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกตอบคำถามบางคำถามตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล ตัวอย่างคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ขอชื่อยาเพื่อจะไปซื้อยาเองโดยไม่พบแพทย์, ค่ายา ค่าเลเซอร์ ราคาเท่าไร, ให้ไปพบแพทย์ผิวหนังท่านไหน เป็นต้น
  • เนื่องจากคำถามที่ได้รับอาจมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หรือ คำถามไม่ชัดเจน หรือ รูปภาพ ประกอบไม่ชัดเจน ดังนั้นคำตอบ จึงตอบตามข้อมูลที่ได้รับและไม่สามารถนำไปใช้เทียบเคียงกับคำตอบจากแพทย์ท่านอื่นได้
  • แพทย์อาสาของสมาคมฯ เป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้มาขอรับบริการ มิใช่เป็นการรักษาพยาบาลและเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันต่อที่ทำงาน หรือ โรงพยาบาลที่สังกัด หรือสมาคมฯ แต่อย่างใด และทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำคำปรึกษาไปใช้อ้างอิงทางกฎหมาย
  • กรุณาใช้ภาษาสุภาพ